fbpx

Realizacja programu wychowania przedszkolnego przez nauczycieli wychowania przedszkolnego

Podstawa programowa przedszkola

Realizacja programu wychowania przedszkolnego przez nauczycieli wychowania przedszkolnego

  • STUDIO ROZWOJU MOWY – PRACOWNIA JĘZYKOWA: opowiadanie, wprowadzenie wiersza, podsumowanie materiału (zabawa dydaktyczna, rozwiązywanie zagadek …)
  • PRACOWNIA EKOLOGICZNA „EKOLUDEK”: przyswajanie wiedzy w zakresie ochrony środowiska, przybliżenie niektórych zagadnień fizycznych, chemicznych, edukacja z zakresu przyrody ożywionej, nieożywionej
  • PRACOWNIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH – EDUKACJA MATEMATYCZNA (wg prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej) – w zakresie rozumienia i przyswajania pojęć matematycznych
  • STUDIO ROZWOJU RUCHU – zajęcia realizujące program wychowania przedszkolnego w zakresie wychowania fizycznego w przedszkolu, zabaw ruchowych, gimnastyki korekcyjnej; zapobiega i redukuje wady postawy
  • PRACOWNIA ARTYSTYCZNA – PRACOWNIA PLASTYCZNA – zajęcia przestrzenno – konstrukcyjne, zajęcia wykorzystujące różnorodne techniki płaskie i pół przestrzenne
  • PRACOWNIA MUZYCZNO – TEATRALNA – warsztaty z umuzykalnienia
    Program HIPOPO jest realizoany przez nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz przez specjalistów w WARSZTATACH …

Czynne: Poniedziałek – Piątek  6.45 – 18.45
Tel. 515 251 640, 501 026 220