Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 obowiązują unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania tzw RODO art.13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych.

Administratorem danych  jest Hipopo Niepubliczne Przedszkole XXI w. Centrum Edukacji Lokalnej ul. Dzieci Warszawy 27 a, 02-495 Warszawa, adres e-mail: kontakt@hipopo.pl

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celach przekazania ofert marketingowych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe otrzymania informacji marketingowych drogą mailową,  bądź telefoniczną.

Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania a więc do momentu zakończenia współpracy z nasza firmą.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.